จัดการผลงานทางวิชาการ
# รูปภาพ รหัสโพสต์ หัวข้อ/เรื่อง หมวดหมู่ อ่าน/ครั้ง วันที่ อัพเดต โพสต์โดย เผยแพร่ ดำเนินการ
01
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 7 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 Offline
02
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 1 7 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 Offline
03
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 29 26 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 Offline
04
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 96 26 กรกฎาคม 2566 26 กรกฎาคม 2566 Offline
05
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 59 16 กรกฎาคม 2566 16 กรกฎาคม 2566 Offline
06
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 325 10 กรกฎาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 Online
07
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 297 10 กรกฎาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 Online
08
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 31 9 กรกฎาคม 2566 9 กรกฎาคม 2566 Offline
09
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 141 1 กรกฎาคม 2566 1 กรกฎาคม 2566 Online
10
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 69 18 มิถุนายน 2566 18 มิถุนายน 2566 Offline
11
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 118 12 มิถุนายน 2566 12 มิถุนายน 2566 Offline
12
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 63 10 มิถุนายน 2566 10 มิถุนายน 2566 Offline
13
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 147 8 มิถุนายน 2566 8 มิถุนายน 2566 Online
14
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 128 31 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 Online
15
 • Product Image
ข่าวประชาสัมพันธ์ 124 14 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566 Online
16
 • Product Image
วิจัยการจัดการเรียนการสอน – เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรครู ผลงานทางวิชาการ 77 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Offline
17
 • Product Image
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการหนึ่งครูหนึ่งงานวิจัย ปีการศึกษา 2565 ผลงานทางวิชาการ 11 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Offline
18
 • Product Image
การวิจัยชั้นเรียน (Classroom Research) : กระบวนการสร้างความรู้ ผลงานทางวิชาการ 136 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Offline
19
 • Product Image
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้น. ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลงานทางวิชาการ 126 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Offline
20
 • Product Image
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้น. ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลงานทางวิชาการ 104 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Online
21
 • Product Image
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้น. ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลงานทางวิชาการ 14 27 ธันวาคม 2565 27 ธันวาคม 2565 นางสาวทวีพร ทินสุข Offline
# รูปภาพ รหัสโพสต์ หัวข้อ/เรื่อง ประเภท อ่าน/ครั้ง วันที่ อัพเดต โพสต์โดย เผยแพร่ ดำเนินการ