สถิติรับชมเว็บไซต์ทั้งหมด

สถิติรับชมเว็บไซต์

สถิติรับชมเว็บไซต์ 2024 - 2023

สถิติรับชมเว็บไซต์ จำแนกตามอุปกรณ์

สถิติรับชมเว็บไซต์ จำแนกผู้ใช้งาน

ข้อมูลโรงเรียนล่าสุด

# รหัส/หัวข้อ/เรื่อง อ่าน/ครั้ง
01 INF25660003 1,147
02 INF25650003 966
03 INF25650001 1,468

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

# รหัส/หัวข้อ/เรื่อง อ่าน/ครั้ง
01 POS25670001 211
02 POS25660010 647
03 POS25660008 677

ผลงานทางวิชาการล่าสุด

# รหัส/หัวข้อ/เรื่อง อ่าน/ครั้ง
01 ACM25660015 1
02 ACM25660014 1
03 ACM25660013 34

ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

# ชื่อ-นามสกุล ใช้งานระบบ/ครั้ง
01 นางสาวทวีพร ทินสุข 173
02 -Administrator - 51
03 นางจุไรรัตน์ กาลออง 1

ห้องเรียนออนไลน์

# รหัส/หัวข้อ/เรื่อง อ่าน/ครั้ง
01 CLM25660016 1
02 CLM25660015 1
03 CLM25660014 1

อัลบั้มภาพกิจกรรม

# รหัส/หัวข้อ/เรื่อง อ่าน/ครั้ง
01 GRY25660005 1
02 GRY25660004 1,027
03 GRY25660003 484