ห้องเรียนออนไลน์ > ระดับชั้น ม.1/2

Image ระดับชั้น ม.1/2

ระดับชั้น ม.1/2 TOP New 0

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 321 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ม.2/3


enlightenedห้องเรียนรายวิชาภาษาไทย

เรียนผ่าน Google Classroom ช่วงเวลา 09.00น. - 11.00น.

รหัสชั้นเรียนคือ c25rhwk

เข้าห้องเรียน คลิ๊กที่นี่

 


enlightenedห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์

เรียนผ่าน Google Classroom ช่วงเวลา 13.00น. - 14.00น.

รหัสชั้นเรียนคือ c25rhwk

เข้าห้องเรียน คลิ๊กที่นี่


enlightenedห้องเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ

เรียนผ่าน Google Classroom ช่วงเวลา 15.00น. - 16.00น.

รหัสชั้นเรียนคือ c25rhwk

เข้าห้องเรียน คลิ๊กที่นี่


 

วิธีเข้าชั้นเรียน

ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง

 

ติดปัญหาแจ้งที่นี่

ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง  

ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่างข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลตัวอย่าง