ข้อมูลติดต่อ > โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

Image

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (RPK38)


ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 68 หมู่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

เบอร์โทร

077880891

อีเมล์

bowtawephon@gmail.com

เว็บไซต์

rpk38.ac.th

ช่องทางติดต่อ(เพิ่มเติม)

แผนที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง