ไฟล์เอกสาร/ดาวห์โหลด > การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

ไฟล์เอกสาร PDF.

การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 | อ่านแล้ว 167 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข
Image

ดาวห์โหลดไฟล์

ไฟล์เอกสาร/ดาวห์โหลด