ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมวันไหว้ครู

Image กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู TOP New 0

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 188 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


       วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดย นายศักรินทร์ แก้วสุข ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางจุไรรัตน์ กาลออง รองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้นักเรียนรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน