ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในตำบลราชกรูด ประจำปี 2566

Image โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในตำบลราชกรูด ประจำปี 2566

โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในตำบลราชกรูด ประจำปี 2566 TOP New 0

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 265 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


       สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในตำบลราชกรูด ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในตำบลราชกรูดมีจริยธรรม มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางนันทพร ตัณฑะจินะ ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโพธิรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง