ข่าวประชาสัมพันธ์ > เลือกตั้งสภานักเรียน

Image เลือกตั้งสภานักเรียน

เลือกตั้งสภานักเรียน TOP New 0

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 216 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน เพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ได้ปลูกจิตสำนึกในการดำรงชีวิตและรู้หลักประชาธิปไตย