ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน

Image โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน

โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน TOP New 0

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 165 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


         พ.ต.ท.เฉลียว สวัสดิ์พันธ์ สารวัตรกองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ฯ