ข่าวประชาสัมพันธ์ > บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

Image บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย TOP New 0

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 249 ครั้ง | โพสต์โดย


         วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง พร้อมด้วย นางสาวจุไรรัตน์ กาลออง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน การจัดกิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับประถมศึกษา เพื่อขอรับตราพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งการรับการประเมินในครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม และสาธิตกิจกรรมแต่ละฐานการเรียนรู้ และเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย