ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Image งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 TOP New 0

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 250 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


        สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานหลักสูตรจิตอาสาและสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้สาธารณชนได้รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดระนอง ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมฯ และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง