ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

Image ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง TOP New 0

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 | อ่านแล้ว 307 ครั้ง | โพสต์โดย นางสาวทวีพร ทินสุข


      นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง โดยมีนายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมต้อนรับ